1. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest przejść badania okresowe, skonsultować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.

2. Jeśli takowych badań czy konsultacji lekarskiej klient nie wykona, bierze na siebie odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.

3. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

4. Klient powinien jasno określić cel swoich ćwiczeń i słuchać się rad trenera, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które klient ma zamiar poprawić.

5. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża klienta do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80% o sukcesie treningowym.

6. Klient powinien zjawiać się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym).

7. Rozgrzewka klienta z trenerem personalnym odbywa się w ramach czasu trwania treningu personalnego.

8. Trening personalny z trenerem trwa 60min.

9. Jeżeli trening rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta trening nie zostanie wydłużony o czas niepunktualności.

10. Grafik treningów personalnych zostaje ułożony w porozumieniu z klientem na „stałe” (z góry umówione dni tygodnia i godziny) do póki nie zostanie zmieniony przez klienta lub trenera w ramach innych wolnych terminów.

11. Jeżeli klient nie ma ustalonych „stałych” terminów treningów – terminy spotkań ustalane są z miesięcznym wyprzedzeniem lub w inny ustalony sposób.

12. Trening wykupiony w ramach „pakietu” należy odwołać lub zmieniać jego termin przynajmniej na 24 godziny przed planowanym terminem treningu, inaczej trening zaliczony jest jako odbyty, chyba że trener zadecyduje inaczej.

13. W przypadku rezerwacji terminu treningu poza „pakietem” (np. płatnego każdorazowo za trening), jeśli zostanie odwołany w dniu umówionego terminu treningu obowiązuje opłata 40zł. Jest to koszt „bycia trenera do dyspozycji klienta” oraz czasu poświęconego na rozpisanie treningu. Niestety często jest za późno na jakiekolwiek zmiany w grafiku i trener ma „okienko” w planie. Jeżeli treningi są umawiane poza „pakietem” obowiązuje opłata „z góry” przy rezerwacji terminu.

14. Przy wielokrotnie powtarzających się sytuacjach odwoływania umówionego terminu treningu (np. odwołanie w dniu planowanego treningu) trener personalny może poprosić o płatność „z góry”, która w razie odwołania treningu na krócej niż 12h przed planowanym treningiem przepada. Może także zerwać współpracę z klientem, w szczególności nie rezerwować „z góry” dla niego terminów.

15. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy. Klient powinien posiadać również wodę mineralną, aby uzupełniać utracone płyny podczas treningu.

16. Wskazane jest aby klient przyszedł na trening po wcześniejszym spożytym posiłku wg zaleceń trenera czy dietetyka.

17. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków, cukierki z dekstrozą).

18. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

19. Klienta obowiązuje regulamin siłowni/fitness clubu, sali treningowej, w której/ym odbywają się zajęcia oraz niepisane zasady kultury.

20. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.

21. Trener może odwołać trening, gdy nie odnotował zaksięgowania płatności za umówiony trening.

22. Płatność za treningi może być dokonywana gotówką lub przelewem. Jeśli opłata zostanie wykonana przelewem, należy tak planować przelew żeby wpłata została zaksięgowana na koncie odbiorcy na co najmniej jeden dzień przed odbyciem się treningu. Dane do przelewu: New Wave – Agnieszka Krzysiek, Warszawa, ul. Świeradowska 47, nr rachunku mBank: 14 1140 2004 0000310279108058.

23. Zwrot za nie wykorzystany „pakiet treningowy” jest możliwy z zastrzeżeniem punktu 12 niniejszego regulaminu po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji proszę o kontakt z trenerem prowadzącym.